Mar 2023
Bostadsprojekt i Göteborg

Bostadsprojekt i Göteborg

Visste du att det i Sverige finns ca 34 miljoner lysrör och kompaktlysrör som innehåller kvicksilver. Nu har EU gemensamt fattat ett beslut att dessa ljuskällor ej får säljas i Europa efter juli 2023 vilket innebär en stor utmaning för belysningsbranschen. Det finns många alternativa lösningar på marknaden med olika livslängd, ljusbild och kostnader. Många fastighetsägare efterfrågar en hållbar lösning där befintlig armatur återbrukas och bestyckas med ljuskällor som använder modern, dimbar LED teknik. Det ger stora energibesparingar och minimalt med kasserat material. Här testar vårt Göteborgsontor olika lösningar för ett bostadsprojekt. 

Se fler bilder

Dela