Okt 2023
Återvinning av belysningsarmaturer

Återvinning av belysningsarmaturer

Vad händer med alla belysningsarmaturer som kasseras vid renoveringar eller av andra skäl slängs av företag och privatpersoner? En liten men ökande andel återbrukas vilket är jättebra men vad händer med alla de produkter som inte tas tillvara? Vi var en grupp inom Belysningsbranschens hållbarhetskommité som var nyfikna på att veta mer om hur processen ser ut efter att armaturerna tagits om hand återvinningsföretag eller kommunala ÅVC. Artikeln är det första resultatet av vårt arbete - den beskriver återvinningsprocessen och vad som kommer ut på andra sidan. Nästa steg i vårt arbete blir att gräva djupare i vilka möjligheter som finns att förbättra processerna för just LED armaturer. Fortsättning följer!

Postat i Kunskap
Dela