Företaget

Stockholm Lighting vill vara med och utveckla marknaden för belysning och skapa nya uttryck och upplevelser. Vi vill använda ny teknik för att med mindre miljöpåverkan skapa ljusare, vackrare och säkrare omgivningar. Vi tror att dina idéer och visioner tillsammans med vår erfarenhet och kunskap kan skapa lösningar och upplevelser som sticker ut och förändrar. Tillsammans kan vi få bilar att flyga och och flygplan att simma - för i ljusets värld är allting möjligt.

Vi erbjuder stöd från de första idéerna till en slutförd installation. Viktiga ledord för oss i alla projekt är design, kvalitet och miljöhänsyn. Vi har därför valt att fokusera på LED-teknik och att arbeta med ett fåtal utvalda leverantörer. När du jobbar med oss ska du inte bli förvånad över en del galna infall och förslag. Vi har lärt oss att ta ut svängarna, testa nya lösningar och tänka utan skyddsnät för att skapa de bästa och mest minnesvärda ljusupplevelserna

Lokalen

Vi finns sedan januari 2021 på Norr Mälarstrand 78 - en fantastisk lokal med fina vyer över Västerbron. Vårt kontor har ett integrerat showroom där vi inte bara visar belysningslösningar utan dagligen använder dem själva. Vi stormtrivs i våra nya lokaler och tar gärna emot dig på en kopp kaffe.

Miljö

Framtiden handlar om resurshantering. För oss som arbetar med belysning innebär det att skapa bra ljusmiljöer med produkter som ger minsta möjliga miljöpåverkan och som förbrukar minsta möjliga mängd energi.

Vi på Stockholm Lighting har arbetat med LED-teknik (Light Emitting Diode) sedan 1998 och har skaffat oss både kunskap och erfarenheter under dessa år. Vi är övertygade om att LED är en viktig del av framtidens belysningslösningar. Dioder är extremt energisnåla och kräver mycket lite underhåll. De innehåller heller inget kvicksilver eller andra farliga föreningar som gör dem svåra att hantera efter att de kasserats.

En annan viktig teknik för att spara på miljön är styrsystem för belysning. Smarta styrsystem gör att vi endast använder ljuskällor när vi behöver dem och även reglerar dem så att vi använder rätt mängd ljus vid varje tillfälle. Stockholm Lighting har lång erfarenhet av belyningsstyrning både inom underhållning och konstvärlden och på arbetsplatser, kommersiella platser och i hem.

  • Vi kan LED !

Genom att kombinera dioder med smarta styrsystem kan vi få kreativa och interaktiva ljusmiljöer som ger oss rätt ljusnivå vid varje tillfälle och dessutom ger minimal miljöpåverkan.