Företaget

Stockholm Lighting vill vara med och utveckla marknaden för belysning och skapa nya uttryck och upplevelser. Vi vill använda ny teknik för att med mindre miljöpåverkan skapa ljusare, vackrare och säkrare omgivningar. Vi tror att dina idéer och visioner tillsammans med vår erfarenhet och kunskap kan skapa lösningar och upplevelser som sticker ut och förändrar. Tillsammans kan vi få bilar att flyga och och flygplan att simma - för i ljusets värld är allting möjligt.

Vi erbjuder stöd från de första idéerna till en slutförd installation. Viktiga ledord för oss i alla projekt är design, kvalitet och miljöhänsyn. Vi har därför valt att fokusera på LED-teknik och att arbeta med ett fåtal utvalda leverantörer. När du jobbar med oss ska du inte bli förvånad över en del galna infall och förslag. Vi har lärt oss att ta ut svängarna, testa nya lösningar och tänka utan skyddsnät för att skapa de bästa och mest minnesvärda ljusupplevelserna

Lokalen

Vi finns i Pripps gamla bryggverk i Bromma - en fantastisk lokal med högt till tak och historier i väggarna. Vårt showroom ligger delvis i de gamla bryggtunnorna där miljontals liter öl bryggts under 70, 80 och 90-talen. Idag är de fyllda med framtidens belysningslösningar. Lokalen hittade vi mer av en slump i samband med att Eric Bohman letade utrymmen för en kunds räkning. Den kändes rätt från första stund och ett långt arbete vidtog för att få till stånd ett hyresavtal med ägarna Stadsmuren AB. Nästa steg blev att få lokalen i skick så att den kunde fungera som kontor och showroom. Kontrollpaneler togs bort, öltankar öppnades up, golven renoverades och ett värmesystem installerades. Detta tog mycket kraft i anspråk men idag ser vi att det varit värt både kostnaden och alla timmars slit. Vi stormtrivs i våra lokaler och tar gärna emot dig på en kopp kaffe.

 

Miljö

Framtiden handlar om resurshantering. För oss som arbetar med belysning innebär det att skapa bra ljusmiljöer med produkter som ger minsta möjliga miljöpåverkan och som förbrukar minsta möjliga mängd energi.

Vi på Stockholm Lighting har arbetat med LED-teknik (Light Emitting Diode) sedan 1998 och har skaffat oss både kunskap och erfarenheter under dessa år. Vi är övertygade om att LED är en viktig del av framtidens belysningslösningar. Dioder är extremt energisnåla och kräver mycket lite underhåll. De innehåller heller inget kvicksilver eller andra farliga föreningar som gör dem svåra att hantera efter att de kasserats.

En annan viktig teknik för att spara på miljön är styrsystem för belysning. Smarta styrsystem gör att vi endast använder ljuskällor när vi behöver dem och även reglerar dem så att vi använder rätt mängd ljus vid varje tillfälle. Stockholm Lighting har lång erfarenhet av belyningsstyrning både inom underhållning och konstvärlden och på arbetsplatser, kommersiella platser och i hem.

  • Vi kan LED !

Genom att kombinera dioder med smarta styrsystem kan vi få kreativa och interaktiva ljusmiljöer som ger oss rätt ljusnivå vid varje tillfälle och dessutom ger minimal miljöpåverkan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Skriv in din mailadress nu — vi lovar att inte spamma dig!