Leverantörer » Ecosense

Ecosense

Med huvudkontoret i Los Angeles är Ecosense Lighting specialister på linjära profiler för inom och utomhusbruk. Installationen kan inte bli enklare  med inbyggda drivdon och färdiga anslutningskablar. Fasdimras ned till 1% med de flesta timrar på marknaden.

Besök Ecosense hemsida