Referenser » Cherry Lights

Cherry Lights

Johan Ferner Ström har skapat läckra lysande ljusskulpturer för de öppna gräsytorna i mellan fastigheterna i bostadsområdet Ursvik. Beställare är SKB som satsar stort på konst i sina bostadsområden. Stockholm Lighting har levererat en dynamisk belysningslösning som ger liv åt skulpturen.

Taggar Park/trädgårdExteriörSpecialprojekt
Dela