Referenser » Kaptensbron Malmö

Kaptensbron Malmö

Kaptensbron är en gång- och cykelbro som går över Södra Förstadskanalen, mellan Raul Wallenbergs park och Kaptensgatan. Det är ett av Malmös mest trafikerade gång- och cykelstråk. Bron har många användare och under 2012/2013 byggdes den helt om för att klara framtida trafikflöden. I ombyggnaden ingick även ny ljussättning. En del i detta är den ljuslinje som följer brons mjuka former som består av  2 fots Lumencove EXT RGB .

Ljusdesign: Johan Moritz
Entreprenör: PEAB
Installation: Lambertsson
Arkitekt: Lokal XXX

Taggar FasadbelysningExteriör
Dela