Referenser » The Living Place

The Living Place

"The Living Place" i Hamburg är en intelligent lägenhet på campus vid University of Applied Science i Hamburg, som fungerar som en plattform för forskning om framtidens "intelligenta miljöer".
Ljuset spelar en viktig roll för att skapa olika stämningar beroende på de boendes beteende och sinnesläge. Ett exempel är att sängen "vet" om vi sov bra på natten och en lämplig ljusnivå slås på vid rätt tid i vår sömncykel för att vi skall vakna så bra som möjligt. Hur  mycket individuell kontroll man vill ha är några av de viktiga frågor som kommer ställas här. 

Ljusarkitektur har utvecklat ett koncept som gör att detta laboratorium känns som ett hem och samtidigt ger forskningen tusentals möjligheter när det gäller att kontrollera och kombinera dagsljuset via intelligenta gardiner från Lutron Controls och belysningen, från kallt vitt ljus till varmt vitt eller färgat ljus. Styrningen sker via en LPC1 från Pharos Controls som kan triggas av ett stort antal händelser i huset och skapa önskade ljusscener.

Taggar StyrsystemInteriör
Dela