Referenser » Wallenstam Göteborg

Wallenstam Göteborg

Wallenstam är en stor fastighetsägare i Göteborg med över 200 byggnader i sin portfölj. Under 2019 satte de igång ett projekt för att belysa fasaderna på sina centralt belägna fastigheter längs Kungsportsavenyn i Göteborg.

Stockholm Lighting har levererat armaturer för Lumenpulse och styresystem från Pharos Controls och Lutron.

Ljusdesign: White Arkitekter
Installatör: So El AB
Foto: Ulf Celander, Veera Kokko

Taggar FasadbelysningExteriör
Dela